Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Sprawdzanie legalności mieszanych małżeństw

aktualności » Sprawdzanie legalności mieszanych małżeństw

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystąpiło do MSW ze skargą na interpretację przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przepisów ustawy o cudzoziemcach (art. 55 ust. 1) w zakresie sposobu i częstotliwości badania, czy małżeństwo pomiędzy Polakiem a obcokrajowcem nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów.

 

UdsC poleca urzędom wojewódzkim badanie legalności małżeństwa przy każdym postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. więcej>>

 

zapoznaj się z treścia skargi