Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Sprawdzanie legalności mieszanych małżeństw

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Sprawdzanie legalności mieszanych małżeństw

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wystąpiło do MSW ze skargą na interpretację przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przepisów ustawy o cudzoziemcach (art. 55 ust. 1) w zakresie sposobu i częstotliwości badania, czy małżeństwo pomiędzy Polakiem a obcokrajowcem nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów.

 

UdsC poleca urzędom wojewódzkim badanie legalności małżeństwa przy każdym postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. więcej>>

 

zapoznaj się z treścia skargi