Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nowy biuletyn Warszawskiego Centrum Wielokulturowego

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Nowy biuletyn Warszawskiego Centrum Wielokulturowego

Zapraszamy do lektury nowego biuletynu Centrum Wielokulturowego w Warszawie,w którym m.in. można przeczytać podsumowanie II Forum Polityk Migracyjnych oraz artykuł Anny Szadkowkiej-Ciężkiej o innowacyjnym projekcie realizowanym przez Urząd Miasta Lublin, który wykorzystując mechanizm plotki zmienia szkodliwe stereotypy związane z cudzoziemcami.

 

W tym numerze:

  • Podsumowanie II Forum Polityk Migracyjnych, które odbyło się w marcu w Lublinie.
  • Artykuł Ani Szadkowkiej-Ciężkiej (Lublin), która pisze o innowacyjnym projekcie realizowanym przez Urząd Miasta Lublin, który wykorzystując mechanizm plotki zmienia szkodliwe stereotypy nt. cudoziemców.
  • Integracja cudzoziemców w Łomży i Gdańsku.
  • Warszawscy Meksykanie mówią o swoim życiu w stolicy.
  • Kilka słów o akcji "Miasta Otwarte", w ramach której cudzoziemskie jury ocenia praktyki integracyjne poszczególnych miast w Polsce.

 

Zapraszamy do lektury!