Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nauka języka polskiego poza klasą

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Nauka języka polskiego poza klasą

Fundacja Autokreacja zaprasza wszystkich imigrantów spoza krajów Unii Europejskiej do udziału w projekcie bezpłatnej nauki języka polskiego. Pierwsze zajęcia językowe rozpoczną się już w marcu 2014 r.

 

Projekt „Nauka języka polskiego poza klasą” jest skierowany do cudzoziemców spoza UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i dotychczas opanowali znajomość j. polskiego na poziomie A2-B1. Program zajęć polega na nauce języka polskiego od strony praktycznej podczas rzeczywistych scenek sytuacyjnych. W ramach projektu zostanie przygotowanych 12 ścieżek edukacyjnych, obejmujących realne sytuacje m.in. zakupy, wizyta w restauracji, pobyt w hotelu czy podróż. Uczestnicy kursu będą mieli okazje nie tylko wzbogacić słownictwo, ale również poznać polskie idiomy i ich konteksty kulturowe oraz zasady gramatyki.

 

Każdy semestr będzie realizowany w wymiarze 40 godzin. Grupy zajęciowe będą tworzone na bieżąco aż do sierpnia 2014 r. Celem projektu jest budowanie wzajemnej komunikacji i integracja polskich obywateli z imigrantami w Polsce, wspólne tworzenie nowych ścieżek edukacyjnych, a także popularyzacja polskiej kultury wśród osób nowo przybyłych.

 

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Fundacji Autokreacja www.autokreacja.org.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię wizy lub Karty Pobytu w Polsce. Dokumenty można złożyć osobiście w biurze Fundacji, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: malgorzata.stronczek@autokreacja.org

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny.