Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Nauka języka polskiego poza klasą

aktualności » Nauka języka polskiego poza klasą

Fundacja Autokreacja zaprasza wszystkich imigrantów spoza krajów Unii Europejskiej do udziału w projekcie bezpłatnej nauki języka polskiego. Pierwsze zajęcia językowe rozpoczną się już w marcu 2014 r.

 

Projekt „Nauka języka polskiego poza klasą” jest skierowany do cudzoziemców spoza UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i dotychczas opanowali znajomość j. polskiego na poziomie A2-B1. Program zajęć polega na nauce języka polskiego od strony praktycznej podczas rzeczywistych scenek sytuacyjnych. W ramach projektu zostanie przygotowanych 12 ścieżek edukacyjnych, obejmujących realne sytuacje m.in. zakupy, wizyta w restauracji, pobyt w hotelu czy podróż. Uczestnicy kursu będą mieli okazje nie tylko wzbogacić słownictwo, ale również poznać polskie idiomy i ich konteksty kulturowe oraz zasady gramatyki.

 

Każdy semestr będzie realizowany w wymiarze 40 godzin. Grupy zajęciowe będą tworzone na bieżąco aż do sierpnia 2014 r. Celem projektu jest budowanie wzajemnej komunikacji i integracja polskich obywateli z imigrantami w Polsce, wspólne tworzenie nowych ścieżek edukacyjnych, a także popularyzacja polskiej kultury wśród osób nowo przybyłych.

 

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Fundacji Autokreacja www.autokreacja.org.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię wizy lub Karty Pobytu w Polsce. Dokumenty można złożyć osobiście w biurze Fundacji, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: malgorzata.stronczek@autokreacja.org

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny.