Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Najnowsze trendy migracyjne - I półrocze 2013 r.

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Najnowsze trendy migracyjne - I półrocze 2013 r.

Polecamy Państwu zestawienie przygotowane przez Biuro Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców związane zarówno działaniami cudzoziemców mającymi na celu legalizację pobytu w Polsce jak i w zakresie ochrony (wnioski o nadanie statusu uchodźcy. więcej>>>