Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Miejskie Polityki Migracyjne

aktualności » Miejskie Polityki Migracyjne

Projekt ma na celu wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie.

 

Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta studyjna do Wiednia pozwolą nadać pracom kontekst europejski. Fora będą miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracują narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji.

 

W ramach projektu wsparta zostanie debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom - najpełniejszego wyrazu integracji i partycypacji w demokratycznym procesie podmiotowe współuczestniczenia w życiu publicznym. Zainicjowana zostanie pilotażowa przestrzeń Centrum Wielokulturowego w Warszawie wyposażona w materiały informacyjne.

 

Partnerami projektu są: Homo Faber (Lublin), Interkulturalni Pl (Kraków), Interkulturelles Zentrum (Wiedeń).

więcej>>>

 

zobacz także: Polska dla Polaków. Dwie trzecie Polaków nie chce u nas więcej imigrantów (25.10.2013)

 

-------------

Warszawskie Centrum Wielokulturowe

 

Idea Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jest wyrazem kompleksowego podejścia do kwestii cudzoziemców, wielokulturowości i integracji. Centrum będzie stanowiło platformę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz cudzoziemców i wielokulturowości a m.st. Warszawą oraz innymi instytucjami, które będą chciały zaangażować się w ten projekt jako partnerzy.

 

Główne obszary działań Warszawskiego Centrum Wielokulturowego:

 

  • integracja poprzez kulturę (realizacja projektów kulturalnych i artystycznych, w tym wsparcie działań podejmowanych przez organizacje migranckie, wystawa dotycząca wielokulturowej historii miasta, biblioteka),
  • aktywizacja (program wsparcia dla organizacji migranckich, inkubator inicjatyw, szkolenia, nauka języków),
  • informacja (kompleksowa informacja skierowana zarówno do cudzoziemców na temat adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów, infolinia, centrum wolontariatu),
  • edukacja (współpraca ze szkołami, konsultacje metodyczne, dystrybucja materiałów edukacyjnych, mediacje w szkołach, warsztaty adaptacyjne),
  • badania (kompleksowe badania migracji).

 

Więcej informacji: www.cw.org.pl