Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

aktualności » Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Od tamtej pory 21 marca jest okazją do zwrócenia uwagi na działania związane z szerzeniem zasad równości i zwalczaniem dyskryminacji rasowej.

 

Tylko nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wie o tym, że przestępstwa wynikające z uprzedzeń są ścigane z urzędu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW. 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych włącza się w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku rasizmu i ksenofobii... czytaj więcej>>>

 (za MSW)

 

na zdjęciu: infografika