Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Od tamtej pory 21 marca jest okazją do zwrócenia uwagi na działania związane z szerzeniem zasad równości i zwalczaniem dyskryminacji rasowej.

 

Tylko nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wie o tym, że przestępstwa wynikające z uprzedzeń są ścigane z urzędu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MSW. 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych włącza się w działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku rasizmu i ksenofobii... czytaj więcej>>>

 (za MSW)

 

na zdjęciu: infografika