Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Międzynarodowy Dzień Migranta

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Międzynarodowy Dzień Migranta

18 grudnia będziemy obchodzić jak co roku Międzynarodowy Dzień Migranta, ustanowiony przez ONZ w 2000 roku w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

 

18 grudnia 1990 roku weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja 45/158). W tym dniu mamy okazję do tego aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które w przyszłości pozwolą nam ulepszyć działania, mające na celu ochronę praw osób migrujących.

 

Biorąc pod uwagę dane ONZ obecnie na świecie mamy około 214 mln migrantów. Migranci stanowią część populacji we wszystkich krajach na świecie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kontynent europejski to wśród 70 mln migrantów w Europie około 37 mln jest faktycznie Europejczykami pochodzącymi z innych krajów kontynentu.

 

W Polsce według stanu na dzień 11 grudnia br. na podstawie ważnych kart pobytu wydanych z różnych powodów przebywa 109 196 cudzoziemców.

(za www.udsc.gov.pl)