Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Międzynarodowy Dzień Migranta

aktualności » Międzynarodowy Dzień Migranta

18 grudnia będziemy obchodzić jak co roku Międzynarodowy Dzień Migranta, ustanowiony przez ONZ w 2000 roku w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

 

18 grudnia 1990 roku weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja 45/158). W tym dniu mamy okazję do tego aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które w przyszłości pozwolą nam ulepszyć działania, mające na celu ochronę praw osób migrujących.

 

Biorąc pod uwagę dane ONZ obecnie na świecie mamy około 214 mln migrantów. Migranci stanowią część populacji we wszystkich krajach na świecie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kontynent europejski to wśród 70 mln migrantów w Europie około 37 mln jest faktycznie Europejczykami pochodzącymi z innych krajów kontynentu.

 

W Polsce według stanu na dzień 11 grudnia br. na podstawie ważnych kart pobytu wydanych z różnych powodów przebywa 109 196 cudzoziemców.

(za www.udsc.gov.pl)