Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Konkurs na hasło promujące tolerancję

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Konkurs na hasło promujące tolerancję

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie będącym jednym z działań w ramach projektu „Od tolerancji do integracji".

 

 

Należy stworzyć hasło reklamujące tolerancję w lokalnym środowisku, które stanie się następnie częścią ogólnopolskiej kampanii!  

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie www.integrujemy.wordpress.com