Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Imigranci w Polsce - raport MSW

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Imigranci w Polsce - raport MSW

Polacy pozytywnie oceniają zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju – wynika z badania społecznego na temat opinii o imigrantach, przeprowadzonego na zlecenie MSW. Aż dwie trzecie respondentów określiło swoje odczucia wobec obcokrajowców jako zdecydowanie lub raczej pozytywne.

 

 Na pytanie o ocenę rosnącej liczby imigrantów w Polsce, 12 proc. ankietowanych stwierdziło, że ma zdecydowanie pozytywne odczucia, natomiast 53 proc. raczej pozytywne. 16 proc. Polaków negatywnie, a 6 proc. zdecydowanie negatywnie oceniło zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Pozytywniej to zjawisko oceniają osoby lepiej wykształcone. Aż 75 proc. osób z wyższym wykształceniem ma zdecydowanie lub raczej pozytywne odczucia wobec imigrantów w Polsce. więcej>>>