Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Imigranci w Polsce - raport MSW

aktualności » Imigranci w Polsce - raport MSW

Polacy pozytywnie oceniają zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju – wynika z badania społecznego na temat opinii o imigrantach, przeprowadzonego na zlecenie MSW. Aż dwie trzecie respondentów określiło swoje odczucia wobec obcokrajowców jako zdecydowanie lub raczej pozytywne.

 

 Na pytanie o ocenę rosnącej liczby imigrantów w Polsce, 12 proc. ankietowanych stwierdziło, że ma zdecydowanie pozytywne odczucia, natomiast 53 proc. raczej pozytywne. 16 proc. Polaków negatywnie, a 6 proc. zdecydowanie negatywnie oceniło zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Pozytywniej to zjawisko oceniają osoby lepiej wykształcone. Aż 75 proc. osób z wyższym wykształceniem ma zdecydowanie lub raczej pozytywne odczucia wobec imigrantów w Polsce. więcej>>>