Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Europejski Tydzień Walki z Rasizmem

aktualności » Europejski Tydzień Walki z Rasizmem

 

Od 15 do 23 marca 2014 potrwa Europejski Tydzień Walki z Rasizmem. W wielu krajach Starego Kontynentu odbędą się wystawy, dyskusje i pokazy pod hasłem "We all fit together!" (wszyscy do siebie pasujemy).

 

Każdego roku około 21 marca - Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowionego przez ONZ w 1966 r. - sieć UNITED koordynuje działania ogólnoeuropejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi i wzywa społeczność międzynarodową do rozprawienia się z rasizmem, dyskryminacją i nietolerancją.

 

Organizatorzy akcji chcą przekonać mieszkańców Starego Kontynentu, że rasizm nie jest lokalnym problemem, który można lekceważyć. Współpraca w trakcie Tygodnia Walki z tym zjawiskiem ma dać nową energię i inspirację wszystkim tym, którzy starają się wykorzenić nietolerancję i ksenofobię.

 

UNITED for Intercultural Action - Europejska sieć przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi, faszyzmowi oraz wspierająca migrantów i uchodźców - funkcjonuje od 1996 r., koordynuje, wspiera i wzmacnia sieć 560 organizacji z 46 krajów europejskich.

 

W związku z nim przypominamy o działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej dotyczącej przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.

 

Zapraszamy do odwiedzania Poradnika Antydyskryminacyjnego na stronie: http://poradnik.interwencjaprawna.pl/index_pa.htm

 

oraz prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których mogło dojść do dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym lub etnicznym. Kontakt najlepiej mailowy pod adresem: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl