Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Europejski Tydzień Walki z Rasizmem

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Europejski Tydzień Walki z Rasizmem

 

Od 15 do 23 marca 2014 potrwa Europejski Tydzień Walki z Rasizmem. W wielu krajach Starego Kontynentu odbędą się wystawy, dyskusje i pokazy pod hasłem "We all fit together!" (wszyscy do siebie pasujemy).

 

Każdego roku około 21 marca - Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowionego przez ONZ w 1966 r. - sieć UNITED koordynuje działania ogólnoeuropejskiego Tygodnia Przeciwko Rasizmowi i wzywa społeczność międzynarodową do rozprawienia się z rasizmem, dyskryminacją i nietolerancją.

 

Organizatorzy akcji chcą przekonać mieszkańców Starego Kontynentu, że rasizm nie jest lokalnym problemem, który można lekceważyć. Współpraca w trakcie Tygodnia Walki z tym zjawiskiem ma dać nową energię i inspirację wszystkim tym, którzy starają się wykorzenić nietolerancję i ksenofobię.

 

UNITED for Intercultural Action - Europejska sieć przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi, faszyzmowi oraz wspierająca migrantów i uchodźców - funkcjonuje od 1996 r., koordynuje, wspiera i wzmacnia sieć 560 organizacji z 46 krajów europejskich.

 

W związku z nim przypominamy o działalności Stowarzyszenia Interwencji Prawnej dotyczącej przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.

 

Zapraszamy do odwiedzania Poradnika Antydyskryminacyjnego na stronie: http://poradnik.interwencjaprawna.pl/index_pa.htm

 

oraz prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których mogło dojść do dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym lub etnicznym. Kontakt najlepiej mailowy pod adresem: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl