Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Akcja Włącz się w Polskę

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Akcja Włącz się w Polskę

Do Polski przyjeżdża coraz więcej imigrantów. Ich praca staje się niezbędną częścią gospodarki, a ich obecność niezbędną częścią naszego życia społecznego. Ale Polska wciąż wykorzystuje potencjał imigracji w niewielkim stopniu. Dlatego uważamy, że należy pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia partycypacji cudzoziemców - będą się lepiej czuli w Polsce, a nasz kraj zyska jeszcze więcej na ich obecności.

 

Obecnie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski pozostają bierni - nie podejmują własnych inicjatyw i nie włączają się w działania władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla samych imigrantów, jak i dla całego społeczeństwa. Imigranci nie mogą być jedynie przedmiotem działań innych grup - powinni stać się podmiotem, którego głos jest słyszany i uwzględniany.

 

Jest przynajmniej pięć powodów, by cudzoziemcy byli bardziej aktywni, a całe społeczeństwo bardziej na nich otwarte... czytaj więcej>>> 

dodano 12.09.2014