Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Akcja Włącz się w Polskę

aktualności » Akcja Włącz się w Polskę

Do Polski przyjeżdża coraz więcej imigrantów. Ich praca staje się niezbędną częścią gospodarki, a ich obecność niezbędną częścią naszego życia społecznego. Ale Polska wciąż wykorzystuje potencjał imigracji w niewielkim stopniu. Dlatego uważamy, że należy pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia partycypacji cudzoziemców - będą się lepiej czuli w Polsce, a nasz kraj zyska jeszcze więcej na ich obecności.

 

Obecnie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski pozostają bierni - nie podejmują własnych inicjatyw i nie włączają się w działania władz samorządowych czy organizacji pozarządowych. Taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla samych imigrantów, jak i dla całego społeczeństwa. Imigranci nie mogą być jedynie przedmiotem działań innych grup - powinni stać się podmiotem, którego głos jest słyszany i uwzględniany.

 

Jest przynajmniej pięć powodów, by cudzoziemcy byli bardziej aktywni, a całe społeczeństwo bardziej na nich otwarte... czytaj więcej>>> 

dodano 12.09.2014