Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Polska. Tu mieszkam - konferencja

aktualności » Polska. Tu mieszkam - konferencja

W dniu 10 czerwca w Sejmie RP odbyła się konferencja zatytułowana „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców”, organizowana wspólnie przez Komisję Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Konferencja była poświęcona nowym rozwiązaniom prawnym, przyjętym przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wpisuje się w prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców ogólnopolską kampanię informacyjną nowego prawa imigracyjnego. Patronat honorowy nad konferencją objęła Marszałek Sejmu, Pani Ewa Kopacz.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, placówek dyplomatycznych, posłowie, senatorowie, a także eksperci reprezentujący świat nauki i biznesu. W roli prelegentów wystąpiły zarazem osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w prace nad ustawą, jak też przedstawiciele środowiska pozarządowego, akademickiego oraz pracodawców. więcej>>>