Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Polska. Tu mieszkam - konferencja

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Polska. Tu mieszkam - konferencja

W dniu 10 czerwca w Sejmie RP odbyła się konferencja zatytułowana „Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców”, organizowana wspólnie przez Komisję Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Konferencja była poświęcona nowym rozwiązaniom prawnym, przyjętym przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wpisuje się w prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców ogólnopolską kampanię informacyjną nowego prawa imigracyjnego. Patronat honorowy nad konferencją objęła Marszałek Sejmu, Pani Ewa Kopacz.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, placówek dyplomatycznych, posłowie, senatorowie, a także eksperci reprezentujący świat nauki i biznesu. W roli prelegentów wystąpiły zarazem osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w prace nad ustawą, jak też przedstawiciele środowiska pozarządowego, akademickiego oraz pracodawców. więcej>>>