Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Cudzoziemcy – statyści, aktorzy amatorzy

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Cudzoziemcy – statyści, aktorzy amatorzy

 

Agencja reklamowa KASTELNIK Studio poszukuje cudzoziemców - aktorów amatorów i statystów do udziału w kampanii społecznej Polska. Tu mieszkam. realizowanej na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. więcej>>>