POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich

projekty » Nauka języka - podstawa integracji » zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich

 

W ramach projektu "Nauka języka-podstawa integracji" realizowanego przez Fundację Obywatelska Perspektywa w Szkole Podstawowej nr. 60 w Warszawie oraz Zespole Szkół w Coniewie prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci uchodźczych. Nasze działania służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych u dzieci cudzoziemskich, wymagających dodatkowej pracy pozalekcyjnej, tym samym poszerzaliśmy ofertę integracyjną, której nie prowadzi szkoła.

 

Beneficjentami naszych działań były dzieci uchodźcze czeczeńskie (Coniew) oraz dzieci gruzińskie (Warszawa) nie znające języka polskiego nawet w stopniu podstawowym. Z tego względu dzieci praktycznie pozbawione były możliwości komunikacji ze środowiskiem szkolnym, zarówno z nauczycielami, jak i z kolegami z klasy. Celem prowadzonych przez nas zajęć było umożliwienie dzieciom lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć z języka polskiego.

 

W czasie zajęć wyrównawczych dzieci stopniowo opanowywały znajomość polskiego alfabetu, ćwiczyły kaligrafowanie, uczyły się pisać i czytać ze zrozumieniem. Dzieci otrzymały zestawy pomocy naukowych w postaci ćwiczeń i książek do nauki języka polskiego.

 

>>>>>Scenariusz zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich

 

Trudności:

Ogromną trudność w pracy z cudzoziemskimi dziećmi sprawia duża rotacja wśród cudzoziemskich uczniów, brak motywacji do nauki i inny system wartości. W społeczeństwie czeczeńskim nie przywiązuje się do edukacji tak wielkiej roli jak w społeczeństwie polskim. Wnioski dyrekcji wysyłane wielokrotnie do rodziców z prośbą o posyłanie dzieci do szkoły pozostają zwykle bez odzewu. Dzieci widząc, iż w domu nikt do ich edukacji nie przywiązuje wagi, mają do szkoły stosunek olewczy. Nawet jeśli się w szkole pojawiają, to raczej w celach towarzyskich. Taka postawa uniemożliwia systematyczną pracę. Zdarza się jednak oczywiście, że są dzieci, które chętnie się uczą i z przyjemnością uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele, asystenci i pracownicy organizacji pozarządowych podejmują ogromny trud, który ma służyć niesieniu wsparcia indywidualnie każdemu dziecku, pomocy w oswajaniu nowej, obcej rzeczywistości, indywidualnej niemalże nauki języka, po czym pewnego dnia dzieci znikają, po czym pojawiają się nowe i praca zaczyna się od początku. Dobrym rozwiązaniem na pewno jest zwiększenie liczby osób pracujących z cudzoziemskimi dziećmi, ale i prowadzenie rozmów z czeczeńskimi rodzicami i uświadamianie im m.in. różnic w naszych systemach wartości.

 

Rezultaty:

Prowadzone przez nas działania służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych, poprzez dodatkowe nauczanie dzieci języka polskiego, służące zwiększeniu umiejętności mówienia w języku polskim, a także czytania i pisania. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, błyskawicznie przyswajały wiedzę, coraz lepiej piszą i czytają. Dzięki lepszej znajomości języka polskiego znacznie lepiej funkcjonują w środowisku szkolnym, rozumieją proste polecenia i pytania nauczyciela, potrafią udzielić prostych odpowiedzi, rozumieją sens prostych zdań.

 

 PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ:

  • coniew  odrabianie lekcji (1).jpg

    Zajęcia wyrównawcze dla dzieci czeczeńskich

    Uczestnikami zajęć prowadzonych w ramach projektu "Nauka języka – podstawa integracji" były dzieci czeczeńskie uczęszczające do klas I-V. Regularnie w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

  • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci gruzińskich

    W ramach projektu "Nauka języka-podstawa integracji" realizowanego przez Fundację Obywatelska Perspektywa w Szkole Podstawowej nr. 60 w Warszawie prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla dzieci uchodźczych.