POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Szkoła aktywnej integracji - 2022

co słychać » Szkoła aktywnej integracji - 2022

Od stycznia do listopada 2022 r., realizowaliśmy drugą część projektu pt. Szkoła aktywnej integracji. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWE FIO.

Łącznie w ramach projektu pracowaliśmy z 90 uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji, zwłaszcza tymi, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

Podobnie jak w roku 2021 - pod auspicjami projektu - w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku realizowane były zajęcia dla szkolnych wolontariuszy pt. „Otwieraj się na potrzeby ludzi i środowiska“. W działania podejmowane przez uczniów i uczennice bardzo aktywnie włączali się także rodzice.

Zajęcia się się z 3 modułów.

  • Moduł I - Warsztaty mające na celu budowanie aktywności wolontariackiej, proekologicznej oraz pogłębianie umiejętności pracy w zespole.
  • Moduł II – Wybór działania, zaplanowania aktywności w ramach działania, podział ról między poszczególnymi członkami grupy.
  • Moduł III – Realizacja działania, zdobywanie doświadczeń wolontariackich zgodnych z zainteresowaniami uczestników warsztatów.

W marcu 2022 r., zorganizowaliśmy II edycję kursu dla nauczycieli pt. “Jak pracować z cudzoziemcami”, z zakresu doskonalenia zawodowego. Był on przeznaczony dla nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, reedukatorów oraz osób pracujących dydaktycznie z cudzoziemcami. Celem kursu było kompleksowe przygotowanie uczestników kursów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Kurs okazał się niezwykle potrzebny, zwłaszcza w momencie gdy do polskich szkół zaczęli przybywać uczniowie i uczennice z Ukrainy w bardzo dużej liczbie. Zainteresowanie kursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.

W ramach zajęć pt., "Poznajemy Polskę", opórcz aktywności stanowiących kontynuację z 2021r.,  przeprowadziliśmy dwa kursy języka polskiego dla nowych uczniów i uczennic z Ukrainy.

Nasze działania kontynuowane były także w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Zajęcia "Polskie wzory" dla mieszkanek Ośrodka oraz zajęcia animacyjne dla dzieci.

Projekt zrealizował zakładany cel, jakim była aktywizacja obywatelska na rzecz wspólnego dobra w obszarze skutecznej integracji społeczności cudzoziemskiej w Białymstoku, a zwłaszcza w szkolnym środowisku Szkoły Podstawowej nr 26. Cieszymy się, że w ramach projektu mogliśmy natychmiast służyć pomocą w szkolnej adaptacji dzieciom i młodzieży przybyłej z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego. 

 

 

Projekt pt. Szkoła aktywnej integracji, dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 - 2030,  (nr umowy 379/III/2021) 

dofinansowanie: 149 660zł

 Całkowita wartość: 149 660zł