POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany redaktor telewizji edukacyjnej

co słychać » Poszukiwany redaktor telewizji edukacyjnej

 

W związku z przyznaniem dotacji przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko redaktora „telewizji edukacyjnej” pt. „Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów”.

 

 W projekcie są planowane następujące działania:

  • „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji; przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.;
  • Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami;
  • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół;
  • Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2); Działania promocyjne projektu.

 

  Wymagania wobec poszukiwanych osób:

  • doświadczenie w redakcji materiałów zwłaszcza związanych z tematyką imigrantów, uchodźców;
  • bardzo dobra znajomość zjawiska imigracji, sytuacji imigrantów w Polsce;
  • wysokie kompetencje międzykulturowe - praca w środowisku wielokulturowym;
  • umiejętność redagowania stron internetowych zwłaszcza poświęconych projektom edukacyjnym;
  • kreatywność i samodzielność w działaniu;
  • dobra organizacja pracy.

 

Okres zatrudnienia: 01.01.2014-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 24.12.2013r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Agata Marek, ul. Puławska 24b/14, 02-512 Warszawa do dnia 23.12.2013r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

data publikacji 2.12.2013