POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany organizator kursów

co słychać » Poszukiwany organizator kursów

Fundacja Obywatelska Perspektywa ogłasza konkurs dla szkół języka polskiego jako obcego, firm, podmiotów gospodarczych, organizacji na prowadzenie 3 kursów dla nauczycieli i edukatorów pt:

 

„Jak uczyć języka polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym”.

 

Wymagania:

 

 • co najmniej pięć lat doświadczenia w uczeniu języka polskiego jako obcego cudzoziemców;
 • umiejętność przygotowywania programów nauczania;
 • doświadczenie w prowadzeniu kursów metodycznych dla nauczycieli oraz praktyk zawodowych;
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym;
 • możliwość wydawania certyfikatów ukończenia kursu.

 

Oczekiwania:

 

 • przedstawienia programu kursów – 94 godziny lekcyjne z podziałem na część dotyczącą nauczania języka polskiego jako obcego oraz na część dotyczącą pracy w środowisku międzykulturowym;
 • oferty cenowej;
 • opisu działalności szkoły, firmy, podmiotu gospodarczego, organizacji potwierdzającej kompetencje merytoryczne.

 

 

Czas trwania projektu 01.01.2012-28.02.2013

 

Kursy będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Nauka języka - podstawa integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Budżetu Państwa.

 

Działania Fundacji Obywatelska Perspektywa w ramach projektu obejmują:

 

 1. Kurs dla nauczycieli i edukatorów „Jak uczyć języka polskiego jako obcego”.
 2. Lekcje języka polskiego jako obcego w szkołach, w których uczą się dzieci uchodźców lub osób starających się o ten status.
 3. Zajęcia wyrównawcze.
 4. Szkolenia dla cudzoziemców mieszkających w ośrodkach.

 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub kierować na adres:

 

Fundacja Obywatelska Perspektywa, ul. Puławska 24 b/14, Warszawa

Lub mail: fundacja@obywatelska.pl

 

Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu – 31.01.2012r. Oferty można składać do dnia 30.01.2012 r.

 

Osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu. Zapraszamy do złożenia cv i oferty cenowej.