POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwany koordynator projektu

co słychać » Poszukiwany koordynator projektu

 

W związku ze złożeniem oferty przez Fundację w dniu 8.08.2013 r. na konkurs w naborze wniosków prowadzonym przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundacja Obywatelska Perspektywa poszukuje osoby na stanowisko koordynatora projektu pt. „Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów”.

 

Realizacja projektu odbędzie się pod warunkiem otrzymania dofinansowania z w/w Funduszu oraz Budżetu Państwa.

 

W projekcie są planowane następujące działania:

 

 • „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji; przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.; 
 • Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami;
 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół;
 • Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2); Działania promocyjne projektu.

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFU lub EFI
 • wysokie kompetencje międzykulturowe - praca w środowisku wielokulturowym
 • zdolności menedżerskie
 • kreatywność
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres

 

Okres zatrudnienia: 01.01.2014-30.06.2015 r. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Oferty można składać do 24.11.2013 r. Wybór kandydata/kandydatki zostanie dokonany dnia 25.11.2013r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

 

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 22.11.2013r. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

data publikacji 4.11.2013