POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Poszukiwani trenerzy do projektu

co słychać » Poszukiwani trenerzy do projektu

Fundacja Obywatelska Perspektywa w związku z realizacją projektu „Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów” ogłasza konkurs na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty wielokulturowe. Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.

 

Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. W projekcie będą realizowane następujące działania:

 

1. „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.

2. Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół

4. Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2)

5. Działania promocyjne projektu

 

Poszukujemy: 

4 trenerów, którzy poprowadzą warsztaty wielokulturowe

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów;

- wiedza z zakresu integracji imigrantów, edukacji dzieci imigrantów, stereotypów, psychologicznych aspektów wielokulturowości;

- doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym.

 

Wybór kandydatów/kandydatek zostanie dokonany dnia 22.02.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 21.02.2014. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

dodano 01.02.2014