POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

archiwum ogłoszeń

  • Nauczyciel polskiego jako obcego w Łukowie

    Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Łukowie” nr 13/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 4 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przekraczam próg polskiej szkoły”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i Budżetu Państwa.

  • Autoprezentacja dla studentów

  • Kursy dla studentów

    Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy dla studentów” nr 39/2-2015/FAMI-OZ-12 z dnia 29 września 2016 r. w ramach projektu pt. „Cudzoziemiec, uczeń, student”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i Budżetu Państwa.

  • Nauczyciel polskiego jako obcego w Łukowie

  • Kursy dla studentów