Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Zajęcia z języka angielskiego

Projekty » Uchodźca - mój sąsiad » Zajęcia z języka angielskiego

 

Dzieci w wieku od 8 do 10 lat zakwalifikowane do klas 2-4 szkoły podstawowej reprezentują zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego. Dzieci te, przebywając cały czas w szkole w środowisku polskim, są przede wszystkim nastawione na naukę języka polskiego, który bardzo dobrze przyswajają.

 

Z tego powodu mają trudności z szybkim przyswajaniem trudnego języka z zupełnie innej grupy językowej jakim jest angielski. W związku z tym, że uczą się dwóch różnych języków w tym samym czasie, nie można im stawiać takich samych wymagań jak w stosunku do dzieci polskich.

 

Dzieci młodsze z klas 0-1 mogą być nauczane języka angielskiego tylko na poziomie absolutnie początkującym i tylko w ściśle ograniczonym zakresie.

 

Program nauczania języka angielskiego jest skierowany do dzieci obcojęzycznych jako nauka języka „drugiego” (second language), ale tak naprawdę jest to język trzeci.

 

Dlatego też metody w nauczaniu tego języka wymagają specjalnego podejścia w stosunku do dzieci z wielojęzykowym podłożem.

 

Dzieci w klasach 0-3 uczą się dość szybko pod warunkiem, że w czasie lekcji jest dużo zajęć ruchowych, czy manualnych typu kolorowanie, ewentualnie wykonywanie np. liter z plasteliny. Wykazują też większe zaangażowanie jeżeli lekcje mają charakter zadaniowy.

 

Natomiast w większości wypadków występuje brak umiejętności współpracy w grupie i wykonywanie zadań indywidualnie. Kiedy nauczyciel próbuje nakłonić dzieci do współpracy kończy się ona częściej konfliktem niż nawiązaniem kooperacji.

 

opracował Łukasz Schuch