Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Światowy Dzień Uchodźcy

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Śiwatowy Dzień Uchodźcy ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Ponad 30 tys. uchodźców z Syrii, którzy przebywają obecnie m.in. w Turcji, Libanie i Jordanii, wymaga natychmiastowej pomocy. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, nie podejmują jednak wystarczających działań, aby rozwiązać tę sytuację. 

 

„Uchodźcy z Syrii przebywający w sąsiednich krajach, których jest już ponad 2,5 mln znajdują się w bardzo trudnej sytuacji” – mówi Maciej Fagasinski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. „Jednak w szczególności osoby wymagające specjalnej opieki w tym dzieci, samotne kobiety, osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore, potrzebują natychmiastowej pomocy. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad 30 tys. uchodźców może wymagać szczególnej pomocy. Kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu pełni program dobrowolnych przesiedleń uchodźców” – dodaje Maciej Fagasinski.

 

UNHCR wnosi o przyjęcie w ramach programu dobrowolnych przesiedleń (ang. resettlement) 30 tys. najbardziej potrzebujących uchodźców. Dotychczas na ten apel odpowiedziało 20 państw, oferując jednak tylko niewiele ponad 18 tys. miejsc (wśród tych krajów znajdują się m.in. Węgry i Republika Mołdowy). Na początku czerwca ministrowie niemieckich landów oświadczyli, że przyjmą około 10 tys. osób. Polska dotychczas nie wyraziła takiej woli. więcej>>>