Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Światowy Dzień Uchodźcy

aktualności » Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Śiwatowy Dzień Uchodźcy ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku. Ponad 30 tys. uchodźców z Syrii, którzy przebywają obecnie m.in. w Turcji, Libanie i Jordanii, wymaga natychmiastowej pomocy. Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, nie podejmują jednak wystarczających działań, aby rozwiązać tę sytuację. 

 

„Uchodźcy z Syrii przebywający w sąsiednich krajach, których jest już ponad 2,5 mln znajdują się w bardzo trudnej sytuacji” – mówi Maciej Fagasinski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. „Jednak w szczególności osoby wymagające specjalnej opieki w tym dzieci, samotne kobiety, osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore, potrzebują natychmiastowej pomocy. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad 30 tys. uchodźców może wymagać szczególnej pomocy. Kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu pełni program dobrowolnych przesiedleń uchodźców” – dodaje Maciej Fagasinski.

 

UNHCR wnosi o przyjęcie w ramach programu dobrowolnych przesiedleń (ang. resettlement) 30 tys. najbardziej potrzebujących uchodźców. Dotychczas na ten apel odpowiedziało 20 państw, oferując jednak tylko niewiele ponad 18 tys. miejsc (wśród tych krajów znajdują się m.in. Węgry i Republika Mołdowy). Na początku czerwca ministrowie niemieckich landów oświadczyli, że przyjmą około 10 tys. osób. Polska dotychczas nie wyraziła takiej woli. więcej>>>