Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Rewizja planu wdrażania „Polityki migracyjnej Polski”

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Rewizja planu wdrażania „Polityki migracyjnej Polski”

22 maja br. międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji przyjął sprawozdanie z realizacji zadań zaplanowanych na 2014 r. Nadal nie podjęto wystarczających działań w obszarze integracji, model repatriacji powinien zostać poddany korekcie, w dalszym ciągu pracy wymaga system rejestracji pobytu i pracy cudzoziemców oraz statystyki migracyjne, zwłaszcza w kontekście zniesienia obowiązku meldunkowego.

wiecej>>>