Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie?

aktualności » Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie?

„Analiza procesu przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom na przykładach wybranych krajów UE” Głównym celem projektu, realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM), Uniwersytet Warszawski (UW) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jest pozyskanie i upowszechnienie wiedzy na temat zagadnienia nadawania praw wyborczych cudzoziemcom w krajach Unii Europejskiej.

 

O badaniach: Zrealizowane w projekcie badania dotyczące Polski obejmowały badanie opinii publicznej, wywiady fokusowe oraz studium przypadku gminy Lesznowola. Badanie opinii publicznej pt. „Nastawienie społeczeństwa polskiego do kwestii nadawania imigrantom mieszkającym na stałe w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 5-12 marca 2014 r. na ogólnopolskiej, losowej i reprezentatywnej próbie (N=1098 wywiadów) w formie bezpośrednich wywiadów ankieterskich (wspomaganych komputerowo – CAPI). Badanie to miało ukazać nastawienie opinii publicznej oraz główne zależności wobec możliwości wprowadzenia w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym dla cudzoziemców na stałe osiedlonych w Polsce.

 

Wywiady fokusowe: dotyczyły kwestii partycypacji publicznej imigrantów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia udziału w wyborach lokalnych. Wywiady zostały przeprowadzone w dwóch turach wiosną 2014 roku z przedstawicielami trzech grup „interesariuszy”: administracji, organizacji pozarządowych działającymi na rzecz imigrantów oraz środowisk migranckich. (www.iom.pl)

 

Raport z badań: w języku polskim do pobrania tutaj​, w języku angielskim tutaj.