Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Prawa cudzoziemców – prawa człowieka

aktualności » Prawa cudzoziemców – prawa człowieka

Od stycznia 2014 r. HFPC rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w zakresie prawa migracyjnego".

 

„W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie dwadzieścia całodniowych szkoleń z zakresu prawa migracyjnego” – mówi Maja Łysienia, koordynatorka projektu. „Szkolenia skierowane są do sędziów orzekających o umieszczeniu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach; przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla oraz pracowników służb mundurowych w tym Policji i Straży Granicznej” – dodaje Maja Łysienia.

 

Rekrutacja na szkolenia zostanie ogłoszona w kwietniu tego roku.

 

W ramach projektu zostanie także wydany podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych zawierający informacje m.in. na temat wszystkich form legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP zawartych w nowej ustawie o cudzoziemcach.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. (HFPCz)