Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Prawa cudzoziemców – prawa człowieka

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Prawa cudzoziemców – prawa człowieka

Od stycznia 2014 r. HFPC rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w zakresie prawa migracyjnego".

 

„W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie dwadzieścia całodniowych szkoleń z zakresu prawa migracyjnego” – mówi Maja Łysienia, koordynatorka projektu. „Szkolenia skierowane są do sędziów orzekających o umieszczeniu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach; przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla oraz pracowników służb mundurowych w tym Policji i Straży Granicznej” – dodaje Maja Łysienia.

 

Rekrutacja na szkolenia zostanie ogłoszona w kwietniu tego roku.

 

W ramach projektu zostanie także wydany podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych zawierający informacje m.in. na temat wszystkich form legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP zawartych w nowej ustawie o cudzoziemcach.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. (HFPCz)