Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Poszukiwani trenerzy do projektu

Co słychać » Poszukiwani trenerzy do projektu

Fundacja Obywatelska Perspektywa w związku z realizacją projektu „Moda na wielokulturowość – działania na rzecz integracji imigrantów” ogłasza konkurs na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty wielokulturowe. Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa.

 

Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. W projekcie będą realizowane następujące działania:

 

1. „Internetowa telewizja edukacyjna” - przygotowanie materiałów uzupełniających i rejestracja cyklu wykładów (15 odcinków) poświęconych zagadnieniom związanym z cudzoziemcami, integracją, problemami wynikającymi z odmienności kulturowej i stereotypów. Wykłady te zostaną rejestrowane i umieszczane w portalu Fundacji przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, edukatorów itp.

2. Warsztaty wielokulturowe dla osób współpracujących i przebywających z cudzoziemcami

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci imigrantów uczęszczających do polskich szkół

4. Poradnik dla społeczeństwa przyjmującego zawierający wachlarz problemów (oparty na ewaluacji działania nr 2)

5. Działania promocyjne projektu

 

Poszukujemy: 

4 trenerów, którzy poprowadzą warsztaty wielokulturowe

 

Wymagania wobec poszukiwanych osób:

- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów;

- wiedza z zakresu integracji imigrantów, edukacji dzieci imigrantów, stereotypów, psychologicznych aspektów wielokulturowości;

- doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym.

 

Wybór kandydatów/kandydatek zostanie dokonany dnia 22.02.2014r. Wszystkie osoby, które złożą ofertę zostaną niezwłocznie powiadomione o dokonanym wyborze.

CV i ofertę cenową proszę nadsyłać na adres: Sylwia Gajownik, ul. Kościuszki 46/1, 30-105 Kraków do dnia 21.02.2014. lub mailem: fundacja@obywatelska.org.pl

 

dodano 01.02.2014