Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Piękno tkwi w różnorodności

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Piękno tkwi w różnorodności

Fundacja Polskie Forum Migracyjne rozpoczęła nową kampanię społeczną pt. "Piękno tkwi w różnorodności". plakaty i wlepki są już widoczne w warszawskim metrze i autobusach Białegostoku. Lada moment pojawią się w Lublinie i Zgierzu oraz w miejscowościach, w których działają ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy.

 

Do stworzenia haseł w kampanii zaproszeni zostali uczniowie, szczególnie ze szkoł, w których uczą się też uchodźcy i migranci. Konkurs na hasło wygrała Ola z Lublina. 13-latka zaproponowała hasło "Takie same serca. W takim samym rytmie". W kampanii jest wykorzystane zarówno hasło jak piękna praca plastyczna Oli. więcej>>>