Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Opowieści Dengbeżów

aktualności » Opowieści Dengbeżów

Nakładem Wydawnictwa Namas ukazała się właśnie książka Opowieści Dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie ze zbioru rodziny Calil. Baśnie zostały przetłumaczone z języka kurdyjskiego (dialektu kurmandżi), opatrzone wstępem i opracowane przez Joannę Bocheńską oraz zilustrowane przez Paulinę Krajewską. Publikacja została dofinansowana ze środków Wydziału Filologicznego UJ.

 

Jest to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych na świecie wydań książkowych literatury kurdyjskiej w tłumaczeniu na język obcy. Baśnie zostały spisane w latach 50-80 ubiegłego wieku od zamieszkujących Armenię kurdyjskich opowiadaczy (dengbeży) przez rodzinę Calil - wybitnych znawców tego folkloru i wytrwałych jego kolekcjonerów. Dziś, to zgromadzone przez lata, olbrzymie archiwum dostępne jest w utworzonej dla tego celu Bibliotece Kurdyjskiej w Eichgraben pod Wiedniem.

 

Ideą, jaka przyświecała tej publikacji, było wydanie książki, która mogłaby zainteresować szersze, a nie tylko specjalistyczne, grono odbiorców. Ponadto, fascynujące swym kolorytem baśnie od początku domagały się pięknej oprawy plastycznej. Trzeba pamiętać, że w kurdyjskiej społeczności opowieść nigdy nie była adresowana tylko dla jednego rodzaju odbiorcy. Podczas długich zimowych wieczorów słuchali ich wszyscy - młodzi i starzy. Owocem naszych kilkuletnich starań stała się więc piękna, bogato ilustrowana książka, do której lektury serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie wydawnictwa Namas.

 

POLECAMY TAKŻE:

„Jak uczynić głos słyszalnym?” Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej - projekt badawczy