Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nowa ustawa o cudzoziemcach weszła w życie

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Nowa ustawa o cudzoziemcach weszła w życie

 

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce oraz zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian w nowej ustawie dla cudzoziemców, które zaczną obowiązywać od 1 maja 2014 r.

 

Nowa ustawa ma stanowić systemową zmianę, która jest zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej oraz dostosowuje polskie przepisy prawa do regulacji unijnych. Zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz dla osób chcących zalegalizować swój pobyt.

 

- Rozwiązania prawne i instytucjonalne przyjęte w nowej ustawie wpisują się w założenia dotyczące polskiej polityki migracyjnej określone w dokumencie „Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców. więcej>>>