Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Nowa ustawa o cudzoziemcach

W dniu 3 lipca projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1526) i został skierowany do I czytania podczas posiedzenia Sejmu. W dniu 23 lipca 2013 r. odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach, na którym zdecydowano o skierowaniu projektu do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. 

 

Komisja Spraw Wewnętrznych zajmie się projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. Druki sejmowe nr 1526 (uzasadnienie do ustawy oraz projekt) można znaleźć klikając na poniższe linki:

 

Informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych można znaleźć na stronach sejmu RP pod następującymi linkami:

Przebieg prac legislacyjnych: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B0C07296E6B2112CC1257BA400330112

 

Stenogram posiedzenia sejmu z dnia 23 lipca 2013 r. - punkt 8. porządku dziennego obrad : Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/4E4F33F53A8F351EC1257BB20002662E/%24File/46_a_ksiazka.pdf

 

źródło: UDSC

 

zobacz także: Uwagi SIP do projektu zmian ustawy o ochronie cudzoziemców

dodano: 18.09.2013