Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Nowa ustawa o cudzoziemcach

aktualności » Nowa ustawa o cudzoziemcach

W dniu 3 lipca projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1526) i został skierowany do I czytania podczas posiedzenia Sejmu. W dniu 23 lipca 2013 r. odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach, na którym zdecydowano o skierowaniu projektu do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. 

 

Komisja Spraw Wewnętrznych zajmie się projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. Druki sejmowe nr 1526 (uzasadnienie do ustawy oraz projekt) można znaleźć klikając na poniższe linki:

 

Informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych można znaleźć na stronach sejmu RP pod następującymi linkami:

Przebieg prac legislacyjnych: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B0C07296E6B2112CC1257BA400330112

 

Stenogram posiedzenia sejmu z dnia 23 lipca 2013 r. - punkt 8. porządku dziennego obrad : Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/4E4F33F53A8F351EC1257BB20002662E/%24File/46_a_ksiazka.pdf

 

źródło: UDSC

 

zobacz także: Uwagi SIP do projektu zmian ustawy o ochronie cudzoziemców

dodano: 18.09.2013