Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Integracja się opłaca

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Integracja się opłaca

Pomimo krótkiego czasu – zamierzone rezultaty osiągnięto! Zakończyła się trwająca niecałe cztery miesiące kampania informacyjna pod nazwą „Integracja się opłaca” będąca częścią projektu „Aktywnie i Legalnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Grupą docelową kampanii było społeczeństwo polskie, a w szczególności polscy pracodawcy.

 

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu partnerów udało się dotrzeć z informacjami dotyczącymi legalnego zatrudnienia cudzoziemców do mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Lublina. W spotach kampanii promowano aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, a historie jej bohaterów – Lilit Karapetyan, Daniela Omotosho oraz Omoye Akhagby – miało okazję poznać ponad 1,5 miliona pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej.

 

Elementem finałowym kampanii była zorganizowana dnia 24 lutego w Warszawskim Centrum Wielokulturowym konferencja podsumowująca, uczestnikami której byli cudzoziemcy, przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści i pracodawcy zatrudniający imigrantów. (za UDSC)

 

Szczegółowa informacja o kampanii – Fundacja dla Somalii.